Türkiye'nin % 87'si stres altında

Barem’in global ortağı WIN Grubu, dünya genelinde ruh sağlığı ve stres başta olmak üzere sağlıkla ilgili kapsamlı araştırma gerçekleştirdi. Dünya genelinde stresin artışta olduğunu ortaya çıkaran araştırmaya göre 2022’ye göre %36’lık artışla Türkiye’nin %87’si stres altında. Nedeni ise parasızlık

Türkiye'nin % 87'si stres altında
05 Nisan 2024 - 14:49
BAREM’in global ortağı WIN International, 39 ülkeden 33.866 katılımcı ile görüşerek akıl sağlığı ve stres de dahil olmak üzere sağlıkla ilgili çeşitli alanlarda elde edilen sonuçlara, iyileştirmelere veya gelişmelere odaklanan kapsamlı bir araştırma yayınladı. Türkiye bacağının Barem tarafından gerçekleştirildiği araştırmada; tüm dünyada stresin ciddi bir yükselişte olduğunun altını çiziliyor.

Erkekler kadınlara kıyasla kendilerini daha sağlıklı hissediyor
Araştırma, dünya genelinde kişilerin sağlık düzeyine ilişkin algılarının % 74 oranında olumlu olduğunu, pandemi öncesi oranı %76’nın az farkla altında olduğunu belirtiyor. Türkiye’de sağlık düzeyine ilişkin algı % 76 ile olumlu. Görüşülenlerin %57’si sağlıklı, %19’u çok sağlıklı hissediyor. Cinsiyete göre kadın ve erkekte farklılıklar görülüyor, erkeklerin % 84’ü, kadınların % 68’i kendini “sağlıklı, çok sağlıklı” olarak tanımlıyor. Yaşlara göre ayrıldığında, Türkiye’de 18-34 arası bireyler diğer yaş gruplarına göre % 86 oranında sağlıklı hissediyor. Sosyo-ekonomik statüde üst ve orta sosyo-ekonomik statüde sağlık algısı sırasıyla, %85 ve % 82 iken, bu oran alt sosyo-ekonomik grupta % 57’ye kadar düşüyor.

Hem dünyada hem Türkiye’de stres zirveyi zorluyor
Önceki araştırmada dünya çapındaki bireylerin % 40’ı, bu yılki araştırmada % 21,5’i stres yaşamadığını belirtiyor. 2022’de % 60 olan “değişen derecelerde stres yaşayan” oranının bu yıl, % 78,5’e yükseldiği görülüyor. Günlük yaşamda stres yaşadığını belirtenler arasında, % 82 ile tam zamanlı çalışanlar, % 83 ile öğrenciler başta. Coğrafi bölgelere göre dünyanın en “rahat” kesimi % 26’lık oranla hiçbir zaman stresli hissedilmeyen APAC bölgesi. Türkiye’de bireylerin % 13’ü stres yaşamadığını belirtirken, stresli hissedenler % 51, 2022 araştırmasına göre stres yaşayan bireyler % 87. Türkiye’de günlük yaşamda stres hissetmeyenlerde cinsiyet ve yaşa göre farklılık gözleniyor. Erkeklerin % 19’u, kadınların % 7’si stres yaşamadığını ifade ediyor, 55 yaş ve üzerinde stres yaşamayanlar % 23 ile diğer yaş gruplarına göre daha yüksek. Sosyo-ekonomik statü bakımından en çok stres hisseden grup % 93 ile orta sosyo-ekonomik sınıfken, üst ve alt sosyo-ekonomik sınıfta % 84-% 85 gibi benzer yüzdelerde görünüyor.

Stresin ana sebepleri iş ve para
Katılımcılar, stresli hissetmelerinin ana nedeni olarak % 24 ile işe bağlı sebepleri gösteriyor. Cinsiyet Kadınlar % 20, erkekler % 27 oranında işi neden gösteriyor. Hem erkek hem kadınların eşit derecede stresli hissettiği gelir ve parasızlık % 21 ile diğer endişe kaynağı. Kadınların aile konusundaki stresi erkeklerdeki % 15’e göre % 22 ile daha yüksek. Bulguların yaşa bağlı olarak önemli ölçüde değiştiği araştırmada, işiyle ilgili en çok stres yaşayanlar % 29 ile 25-44 yaş arası iken 65 yaş üstü için % 9'a düşüyor. Türkiye’de stresli hissedilmesinin ana sebebi % 24 ile gelir ve parasızlık. % 17 ile ikinci sırada gelen iş stresi cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerde % 26, kadınlarda % 8 olarak ortaya çıkıyor. 3. Stres nedeni % 13 ile aile kadınlarda erkeklere göre % 20 ile 4 katı oranında görülüyor.

Araştırma künyesi: Çalışmada 39 ülkede 33,866 kişiyle görüşüldü. Araştırma Türkiye’de 20 – 26 Ocak 2024 tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle 523 kişi arasında gerçekleştirildi.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum