"İletişim alanında yetkin insan profillerine katkı sağlamak öncelikli hedefimiz"

Öncelikli hedef iletişim alanında insanlara katkı sağlayabilmek. Ege Üniversitesi(EÜ) İletişim Fakültesi tarafından; iletişimci, radyocu, gazeteci, akademisyen, profesör, şair ve yazar Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına dördüncüsü düzenlenen “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu” başladı.

"İletişim alanında yetkin insan profillerine katkı sağlamak öncelikli hedefimiz"
20 Kasım 2020 - 16:17

Çevrimiçi olarak yapılan sempozyumun
açılışına EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, EÜ İletişim
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Müjde Ker
Dinçer, A&B İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Asna, akademisyenler ve
birçok iletişimci katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Dilek Takımcı, “Türkiye’de halkla ilişkiler mesleğinde ilklere imza atmış,
mesleğin gelişmesinde ve yüzlerce meslek uzmanının yetişmesinde rol oynamış
değerli duayen hoca Prof. Dr. Alâeddin Asna, 2015 yılında aramızdan ayrılmış
olsa da radyo ve televizyon, gazetecilik, halkla ilişkiler alanlarına sağladığı
katkılar yol gösterici olmaya devam etmektedir. PR alanında ilklerin insanı Prof.
Dr. Alaeddin Asna’yı bu sempozyum vesile ile saygıyla anıyoruz” dedi.
Günümüzde hızla gelişen teknolojik olanaklar, web tabanlı platformlarda
iletişimin ulaştığı hızın  bireylere sağladığı imkanlar ile sosyal medyanın
yadsınamaz gücünün iletişim disiplinini kökten değişimlere zorladığını ifade
eden Prof. Dr. Takımcı, “Kuram bazlı eğitim, yöntem ve süreçleriyle iletişim
disiplininde yetkin bireylerin alana kazandırılması dijital çağda artık mümkün
görünmüyor. Bu nedenle diğer tüm alanlarda olduğu gibi iletişim eğitiminin de
sadece günümüz şartlarına değil geleceğin teknolojik şartlarına da uyum
sağlaması gerekmektedir. Teknolojik gelişimlerin getirdiği tüm bu imkanların
ötesinde gözden kaçırılmaması gereken bir başka unsur ise bu dönemin insan
yetkinlikleri ve kişilik özellikleridir. Eğitim kurumu olarak iletişim alanında
yetkin insan profillerine katkı sağlamak öncelikli hedefimizdir. Bu hedef
doğrultusunda sempozyum teması olarak ‘İletişim Eğitiminin Geleceği’ konusu
seçilmiştir, iletişim eğitiminin dijitalleşmesi sürecinde akademisyenlerin fikir
alışverişi yapması amaçlanmıştır” diye konuştu.

İletişim eğitimi tüm yönleri ile incelenecek

Prof. Dr. Takımcı, “İletişim eğitimi ve özellikle halkla ilişkiler eğitimi
açısından iletişim fakültelerinin eğitim programlarında ne gibi yenilenmelere
ihtiyaç duyduğu, sosyal medya ve medya okuryazarlığının eğitime ne denli etki
ettiği, dijital imkanların derslerin işleniş ve değerlendirme sürecini nasıl
değiştirdiği, iletişim eğitiminde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri bu
sempozyumda tüm yönleriyle ele alınacaktır” dedi.

Prof. Dr. Takımcı, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi beklenmedik
durumlarla baş etmek zorunda bırakan Covid-19 salgını nedeniyle İletişim
Fakültesi olarak geçen dönemde olduğu gibi bu dönemde de uzaktan eğitimi
kullanmakta, iletişim eğitiminde internet bazlı platformların etkisini bizzat
tecrübe etmekteyiz. EGEUZEM tarafından tüm fakülte ve enstitülere sağlanan
EGEDERS ve EGEDERS Canlı platformları mümkün olduğunca eğitimin
günümüz şartlarında sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Şu anda dahil
olduğumuz bu sempozyum yine EGEUZEM’in desteği ile çevrimiçi olarak
gerçekleşmektedir. Buradan Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne, EGEUZEM’e,
A&B Halkla İlişkiler Ajansı ve Asna ailesine, tüm düzenleme kurulu
üyelerimize, değerli katkılarını sunan katılımcılarımıza ve dinleyici olarak
katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Müjde Ker Dinçer,
“Sempozyum kapsamında; dünyamızın içinden geçtiği dijital, siyasal, ekonomik
ve toplumsal alanlardaki hızlı, hatta hızını takip etmekte zorlandığımız
dönüşüme ayak uydurabilmek için atılabilecek adımlar üzerine çalışmalar
gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda özellikle iletişim disiplininde verilen eğitimin
teorik ve pratik uygulamalarla, değişen koşullarla uyum içinde nasıl hareket
etmesi gerektiğine ilişkin çözüm önerileri sunuluyor. İletişim disiplinini ileri
taşıyacağına inandığım farklı düşünceler, iki günlük etkinlik kapsamında
katılımcılar tarafından kapsamlı bir biçimde ele alınıyor” dedi.

İletişim fakültelerinin teknolojinin değişim hızına yetişebilmeleri ve bu
değişimlere açık olabilmeleri için öğrencilerin araştırmacı, sorgulayıcı ve kendi
kendine öğrenme yeteneklerini geliştirici uygun zeminler hazırlamasının gerekli
olduğunu belirten A&B İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Asna, “Geleceğe
bakmak, büyük veri analizleri, geleceğin bilim dünyası, göçler ve iklim
değişikliklerinin yaratacağı sosyolojik gelişmeler, yeniçağın dinamikleri, sosyal
psikoloji, insanı anlamak, toplumu analiz edebilmek, büyük resmi görebilmek
gibi konular ışığında ders programları gözden geçirilmelidir. Teknik memur,
teknisyen yetiştiren fakülteler olmaktan çıkıp, strateji geliştirebilen, büyük resmi
görebilen, sektörü anlayıp, ona uygun olarak en üst kademeye danışmanlık
yapabilecek donanımda gençler yetiştirilmelidir” diye konuştu.
İki gün boyunca devam edecek sempozyumda; dijital, siyasal, ekonomik
ve toplumsal bir dönüşüm halinde olan dünyada, iletişim disiplininde eğitimin
ne yöne evrilmesi gerektiği konusunda sunumlar yapılacak.

YORUMLAR

  • 0 Yorum